Closing time

[www.poste-restante.se][126]141034093210[www.poste-restante.se][884]141034100614[www.poste-restante.se][418]141034098513[www.poste-restante.se][881]14103407421[www.poste-restante.se][93]141034102416[www.poste-restante.se][244]1410341450img5901jpeg

CLOSING TIME, 2012
Poste Restante

Closing Time är ett performanceverk i formen av en anhöriglinje för alla med en relation till staden där verket utspelar sig.

Under en timme blir besökaren guidad genom förändringar i stadslandskapet av en telefonist. I samtalet ges varje besökare möjligheten att reflektera över hur dennes livsval är synliga i staden. Samtalet avslutas i en minnesceremoni där operasångare lånar ut sina röster för att hedra vad som har gått förlorat.

Closing Time producerades ursprungligen för Göteborg 2012, och har sedan dess återskapats i Stockholm, Santiago de Chile och Umeå, alltid med den uppriktiga ambitionen att erbjuda stöd för de specifika förlusterna hos varje stad och besökare.

Medverkande:
Tove Andersson
Ylva Barr
Erik Berg
Josefina Björk
Saga Björklund Jönsson
Bella Ghavajand
Alexander Hall
Olle Huge
Johanna Ivstedt
Lena Kimming
Louise Lam
Linn Hilda Lamberg
Erika Lindahl
Olof Melander Lange
ERIK RADIX
Carl-Oscar Sjögren
Frida Ström
Hanna Sundelius
Karl Wassholm
Stefan Åkesson

Curator: Anna Van der Vliet
Tekninsk konsultation: Mike Skinner
Producent: Louise Waite

Samproducent: Stora Teatern

Foto: Conny Fridh